เอกคุณ คุณามาตย์

เอกคุณ คุณามาตย์

ช่างภาพ

2497

แม่ศรีเรือน

- ถ่ายภาพ
2498

เทวีขวัญฟ้า

- ถ่ายภาพ
2499

ธารชีวิต

- ถ่ายภาพ
2500

วังบัวบาน

- ถ่ายภาพ
2511

สายพิณ

- ถ่ายภาพ

โปรดักชั่น

2497

แม่ศรีเรือน

- อำนวยการสร้าง
2498

เทวีขวัญฟ้า

- อำนวยการสร้าง
2499

ธารชีวิต

- อำนวยการสร้าง
2499

รักคุณเข้าแล้ว

- อำนวยการสร้าง
2500

วังบัวบาน

- อำนวยการสร้าง