สุพัฒชัย วริสาร (เหยิน สกอร์เปี้ยน)

สุพัฒชัย วริสาร รู้จักกันในชื่อ : เหยิน สกอร์เปี้ยน เป็นนักแสดงตลกและหัวหน้าคณะตลกเหยิน สกอร์เปี้ยน

  • บ้านเกิด : กรุงเทพมหานคร
  • การศึกษา : มหาลัยชีวิต

นักแสดง

นักแสดง

2560

มหาหิน

- ลุงเจ้าของเช่าเรือ (รับเชิญ)