เส้นด้าย พิมพ์ลดา แววไธสง

พิมพ์ลดา แววไธสง ชื่อเล่น เส้นด้าย
  • เกิด 20 กุมภาพันธ์ 2534
  • ส่านสูง 172 เซนติเมตร
  • ด้านการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ติดตาม เส้นด้าย พิมพ์ลดา แววไธสง ได้ที่

IG : pimlar_daiiyy