เสือ พิชย จรัสบุญประชา

จรัสบุญประชา ชื่อเล่น เสือ เกิด 2 กุมภาพันธ์ ? เป็น ผู้กำกับ, นักเขียนบท ด้านการศึกษา ปริญญาตรี คณะ นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง

กํากับการแสดง

2010

สามมิติ Behind The Scene

- ผู้กำกับ