เสรี สีลม

เสรี สีลม

นักเขียน

2522

โป่งกระทิง

- บทประพันธ์