เสรี วิริยะศิริกุล

โปรดักชั่น

2526

พญายมพนมรุ้ง

- อำนวยการสร้าง