เสนีย์ อุษณีสานต์

เสนีย์ อุษณีสานต์

รูปจาก: ThaiMoviePosters

นักแสดง

2504

แพรดำ

- เสนีย์ / เสมา (ลุงของทม)
2494

แม่เสือสาว

- คล้อย

นักเขียน

2497

เบญจเพศ

- บทภาพยนตร์