เสนีย์ ถนอมรัตน์

เสนีย์ ถนอมรัตน์

นักแสดง

โปรดักชั่น

2519

นักเลงมหากาฬ

- อำนวยการสร้าง