เสถียร ธรรมเจริญ

เสถียร ธรรมเจริญ

นักแสดง

2516

แหวนทองเหลือง

- พันเอกโตชิโร่ นาตาเบ
2502

กิโมโน

- มาซือดะ
2501

อกสามศอก

- มิตร เมืองแมน
2501

หลินฟ้า

- ชิต
2499

หงษ์หยก

- ผู้จัดการไนต์คลับ
2499

สุดสายใจ

- ธรณินทร์ ศัลยกิจวิเทศ
2499

เศรษฐีอนาถา

- ประพนต์ ธนพิทักษ์
2499

ธารชีวิต

- เชิดศักดิ์

กํากับการแสดง

2516

พิษพยาบาท

- ผู้กำกับ
2522

แม่ค้าขายผัก

- ผู้กำกับ
2523

ช่างเขาเถอะ

- ผู้กำกับ
2523

แถมแหลกแจกสะบัด

- ผู้กำกับ
2525

เต้าฮวยเกศทิพย์

- ผู้กำกับ
2526

อย่าดีกว่า

- ผู้กำกับ

นักแสดง