เศกสรรค์ ครองสถาน

กํากับการแสดง

2505

จอมจงอาง

- ผู้กำกับ