เศกศิลป์ จิตตกิจ

เศกศิลป์ จิตตกิจ

นักแสดง

2556

ยังบ๊อง

- (นักแสดงสมทบ)
2556

หลอก…หลอน

- ผู้ใหญ่บ้าน
2553

แฟนใหม่ กิ๊กเก่า

- คนพักคอนโด

กํากับการแสดง

2556

หลอก…หลอน

- ผู้กำกับ
2556

ตุ๊กตาผี

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2533

กระสือซิ่ง

- ดำเนินงานสร้าง