เล็ก อัสวดารา (ล.อัศวดารา)

เล็ก อัสวดารา (ล.อัศวดารา)

ลำดับภาพ

2500

ปักธงไชย

- ลำดับภาพ

นักเขียน

2502

เชลยศักดิ์

- บทภาพยนตร์