เล็ก ลาดพร้าว

เล็ก ลาดพร้าว

กํากับการแสดง

2533

พรายคะนอง

- ผู้ช่วยผู้กำกับ