เล็ก ดวงทองดี

เล็ก ดวงทองดี

กํากับการแสดง

2528

นางนาค ภาคพิสดาร

- ผู้กำกับ

ช่างภาพ

2527

สาวดินระเบิด

- ถ่ายภาพ