เลื่อน พงษ์โสภณ

เลื่อน พงษ์โสภณ

กํากับการแสดง

2480

เมืองทอง

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2480

เมืองทอง

- บทประพันธ์

ช่างภาพ

2480

เมืองทอง

- ถ่ายภาพ

ลำดับภาพ

2480

เมืองทอง

- ลำดับภาพ

โปรดักชั่น

2480

เมืองทอง

- อำนวยการสร้าง
2484

ศรีธนญชัย

- อำนวยการสร้าง