เลิศ อัศเวศน์

นักเขียน

2506

พะเนียงรัก

- บทประพันธ์