เรือเอกชิดชนก วัฒนศิริ

โปรดักชั่น

2532

พ่อไก่แจ้แม่ไก่ชน

- อำนวยการสร้าง