เรียว ช่อชรอุ่ม

เรียว ช่อชรอุ่ม

นักเขียน

2544

เศรษฐีตีนเปล่า

- บทโทรทัศน์
2547

7 พระกาฬ

- บทโทรทัศน์
2553

มนต์รักสายฟ้าแลบ

- บทประพันธ์