เรียวตะ โอมิ (Ryota Omi)

เรียวตะ โอมิ
เกิด 25 ธันวาคม 2530
สูง 183 ซม.