เรียมเอง (มาลัย ชูพินิจ)

มาลัย ชูพินิจ เป็นนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทย นิยมเรียกกันทั่วไปว่า ครูมาลัย ใช้นามปากกา “แม่อนงค์” “น้อย อินทนนท์” “นายฉันทนา” เป็นต้น
• เกิด 25 เมษายน 2449
• เสียชีวิต 20 สิงหาคม 2506 (57 ปี)

• นามปากกา : เรียมเอง, แม่อนงค์, น้อย อินทนนท์, นายฉันทนา ฯลฯ

นักเขียน

2498

ชั่วฟ้าดินสลาย

- บทประพันธ์
2499

ธาตุโลกีย์

- บทประพันธ์
2500

ยอดพิศวาส

- บทประพันธ์
2506

ตะวันหลั่งเลือด

- บทประพันธ์
2513

ทุ่งมหาราช

- บทประพันธ์
2514

แม่ศรีไพร

- บทประพันธ์
2523

ชั่วฟ้าดินสลาย

- บทประพันธ์
2553

ชั่วฟ้าดินสลาย

- บทประพันธ์

นักเขียน

2539

แม่ศรีไพร

- บทประพันธ์