เริง รมณีย์

นักเขียน

2519

แมงดาปีกทอง

- บทประพันธ์