เริง ภูวรินทร์

นักเขียน

2514

ดอกดิน

- บทประพันธ์
2524

ลุยเลอะ

- บทประพันธ์