เม ปวีณ์สุดา จันทร์เกษ

ปวีณ์สุดา จันทร์เกษ ชื่อเล่น เม เกิด 7 ตุลาคม 2531 สูง 160 ซม. ด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สายศิลป์-ญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มมีเสียงมาจากรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวปี 4 IG: maypawee

นักแสดง

2010

ชั่วฟ้าดินสลาย

- พระธิดาองค์น้อย

นักแสดง

2012

สาวน้อย

- รตี
2011

เรือนแพ

- อัปสร
2010

มาลัยสามชาย

- เจิดจันทร์
2010

หัวใจพลอยโจร

- อ้อยหวาน