เม้ง ท่าเตียน

เม้ง ท่าเตียน

โปรดักชั่น

2527

อีเสือเทียน

- อำนวยการสร้าง
2528

ทรายสะท้อนแสง

- ดำเนินงานสร้าง
2529

ฉลามเหล็ก

- ดำเนินงานสร้าง
2529

ชนคนโต

- ดำเนินงานสร้าง
2530

พระรามทรงปืน

- ดำเนินงานสร้าง