เมษ ยิ้มสมบูรณ์

เมษ ยิ้มสมบูรณ์

กํากับการแสดง

2561

Ghost Wife นารถ

- ผู้กำกับ
2567

เกจิ คนฆ่าผี

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2567

8 ยอดมนุษย์ธรรมดา Eightraordinary

- บทประพันธ์/บทโทรทัศน์