เมศร์ ศราวุธ

เมศร์ ศราวุธ

นักเขียน

2507

เล็บเหล็ก

- บทประพันธ์