เมล ณัฐภวินท์ เพชรเชิดศักดิ์

ณัฐภวินท์ เพชรเชิดศักดิ์ ชื่อเล่น: เมล ชื่ออังกฤษ : Male Natpawin Petcherdsak เป็นนักแสดงและนักดนตรีภายใต้ LIT Entertainment
  • วันเกิด : 24 กรกฎาคม 2545
  • การศึกษา : เคมีประยุกต์ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย