เมริสซ่า รอส

นักแสดง

2014

ดงดอกงิ้ว

- แสงดาว
2013

ข้าวนอกนา

- เดือนไขแสง (เดือน)