เมธี พูนบำเพ็ญ

เมธี พูนบำเพ็ญ

โปรดักชั่น

2500

ทุ่งรวงทอง

- อำนวยการสร้าง
2501

หลินฟ้า

- อำนวยการสร้าง