เฟิร์ส ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง

เฟิร์ส ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง

โปรดักชั่น

2567

เฟื่องนคร City of Stars The Series

- ควบคุมการผลิต
2567

Sunset x Vibes เพียงชลาลัย

- อำนวยการสร้าง