เฟิร์น วรัญญา กิจวัฒนะ

วรัญญา กิจวัฒนะ ชื่อเล่น เฟิร์น

นักแสดง

2551

แกะรอยรัก

- สุณิสา (บี)