เฟลอ ไอรีน อินสด

เฟลอ ไอรีน อินสด ชื่ออังกฤษ : Fleur Irene Insot เป็นนักเขียนบทชาวไทย
• เกิด : 22 กันยายน ????
• การศึกษา : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ติดตาม เฟลอ ไอรีน อินสด ได้ที่
IG : isirene.in
Facebook : Irene Insot (Fleur)
TikTok : @isirene.in