เพ็ญแข วงศ์สง่า

เพ็ญแข วงศ์สง่า เป็นนามปากกาของ รศ. ดร. เพ็ญแข วัจนสุนทร เกิด 18 กรกฎาคม 2483 ด้านการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ปริญญาโทและเอก ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักเขียน

2528

เขยบ้านนอก

- บทประพันธ์

นักเขียน

2526

เขยบ้านนอก

- บทประพันธ์
2532

เขยบ้านนอก

- บทประพันธ์
2544

เขยบ้านนอก

- บทประพันธ์
2553

เขยบ้านนอก

- บทประพันธ์