เพ็ญพิมล อักขระกุล

เพ็ญพิมล อักขระกุล

โปรดักชั่น

2515

สะท้านกรุง

- อำนวยการสร้าง
2517

ก้องตะวัน

- อำนวยการสร้าง
2520

เมียรายเดือน

- อำนวยการสร้าง