เพ็ญประภา อรรถจินดา

เพ็ญประภา อรรถจินดา

โปรดักชั่น

2501

ลบลายเสือ

- อำนวยการสร้าง
2513

เทพฤทธิ์จอมเพชฌฆาต

- อำนวยการสร้าง