เพียงแพงขวัญ

เพียงแพงขวัญ

นักเขียน

2564

ดงพญาเย็น

- ควบคุมบทโทรทัศน์
2565

เจ้าสาวยืนหนึ่ง

- บทโทรทัศน์
2567

ดั่งธรณี

- บทโทรทัศน์