เพียงพร พลาดิสัย

เพียงพร พลาดิสัย

นักเขียน

2497

สามเสือสมุทร

- บทภาพยนตร์
2517

4 สีทีเด็ด

- บทประพันธ์