เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร

เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร

นักเขียน

2499

เสียแรงรัก

- บทภาพยนตร์