เพิ่มทรัพย์ มิ่งวัฒนบุญ

เพิ่มทรัพย์ มิ่งวัฒนบุญ

โปรดักชั่น

2526

หลงเสียงนาง

- อำนวยการสร้าง