เพลินพิศ เลิศยานันท์

นักเขียน

2499

นางใบ้

- บทประพันธ์
2521

เจ้าป้าบ้าจี้

- บทประพันธ์