เพลง ภตภร สีบุญเรือง

ภตภร สีบุญเรือง ชื่อเดิม กวิตา รอดเกิด , กวิตา จินดาวัฒน์ ชื่อเล่น เพลง เกิด 10 สิงหาคม 2532 เป็นนักแสดงชาวไทย ด้านการศึกษา อนุบาล : โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา : โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ปริญญาตรี : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาคอินเตอร์) ปริญญาโท : University of Birmingham สาขา International Marketing ประเทศอังกฤษ

นักแสดง

2018

สายโลหิต

- ลำดวน
2018

สกาวเดือน

- เพ็ญลักษณ์ ราชไมตรี
2016

ลูกไม้ไกลต้น

- ศศิกานต์
2015

สิงห์รถบรรทุก

- สายสุนีย์
2014

เนตรนาคราช

- ดร กาญจนา
2013

โดมทอง

- ลานนา