เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม

ชนม์ทิดา อัศวเหม มีชื่อเล่นว่า เพลง เกิดวันที่ 15 ธันวาคม 2537 การศึกษา : มัธยม โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโท University of Westminster ประเทศอังกฤษ IG: plengasavahame