เพรียว พนมชัย

เพรียว พนมชัย

นักเขียน

2505

เมฆมรกต

- บทภาพยนตร์