เพรย์ แพรพลอย โอรี

แพรพลอย โอรี ชื่อเล่น เพรย์ (ชื่ออังกฤษ : Pray Praeploy Oree) เป็นนักแสดงชาวไทย
• เกิดวันที่ 9 มีนาคม 2538
• การศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพนานาชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต