เพชร พัชรา

นักเขียน

2520

ตามฆ่า 20,000 ไมล์

- บทประพันธ์