เพชรนก สาริกานนท์

เพชรนก สาริกานนท์

โปรดักชั่น

2515

หนองงูเห่า

- อำนวยการสร้าง