เผน โพนลอ

เผน โพนลอ

โปรดักชั่น

2495

พระเจ้ากรุงธนบุรี

- อำนวยการสร้าง