เผด็จ ภักดีวิจิตร

เผด็จ ภักดีวิจิตร

กํากับการแสดง

2521

จำเลยรัก

- ผู้กำกับ
2527

รักคือฝันไป

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2511

ปราสาทรัก

- อำนวยการสร้าง
2512

ขวัญหล้า

- อำนวยการสร้าง
2512

สมิงจ้าวท่า

- อำนวยการสร้าง
2520

ขยี้มือปืน

- อำนวยการสร้าง