เป็นหนึ่ง ไชยชิต

เป็นหนึ่ง ไชยชิต

นักแสดง

2562

สุภาพบุรุษชาวดิน

- เจ้าอินมงคล (รับเชิญ)
2559

คุณนายสายลับ

- ผู้การทรงยศ (รับเชิญ)
2534

สี่แผ่นดิน

- ท่านชายน้อย
2525

ไฟ

-
2525

ปีกทอง

- กีรติ (กิ๊กของนพเก้า)
2530

ฟ้าต่ำ

- ศิรพล