เปี่ยม ทองปรีชา

เปี่ยม ทองปรีชา

กํากับการแสดง

2494

เพียงดวงใจ

- ผู้กำกับ
2495

เจดีย์หัก

- ผู้กำกับ

ช่างภาพ

2492

เกาะภูเก็ต

- ถ่ายภาพ
2493

ทุ่งนเรศวร

- ถ่ายภาพ
2494

เพียงดวงใจ

- ถ่ายภาพ
2494

รอยแค้น

- ถ่ายภาพ
2494

อวสานเสือใบ

- ถ่ายภาพ
2495

เจดีย์หัก

- ถ่ายภาพ
2496

จันทโครพ

- ถ่ายภาพ